Çocukluk çağı tüm hayatın deneyimlendiği dönemdir.Bu çağda çocuklar oyunlar aracılığı ile kendilerini ifade ederler ve çocuklar için oyun terapisi iyileştiricidir.Ergenlerde ise daha çok bireysel terapi şeklinde süreç ilerlemektedir.Ergenlikte oynanan çocuk oyunları artık tehlikeli oyunlardır.